News

Know about market updates

Отпадат 19 вида документи в туристическия бранш

туристически бранш

 

Общо 19 вида документи, които досега фирмите в туристическия бранш трябваше да предоставят на хартиен носител и са свързани с основните дейности на министерството, отпадат. Това е основната промяна в Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма, които депутатите приеха на второ четене на днешното си заседание.

Тези промени са в изпълнение на мерките и приоритетите на българското правителство за намаляване на административната тежест за бизнеса.

Важна част от одобрените промени е и транспонирането на Европейската директива за пакетните пътувания. Промените ще модернизират и разширят обхвата на защита на туристите. С тях се въвеждат по-сериозни гаранции в защита на потребителите, като допълнителна преддоговорна информация и защита за изпълнението им. Измененията ще позволят и прехвърляне на договор за пътуване от едно лице на други след предизвестие на организатора и в разумен срок преди началото му. Предвижда се също задължение за възстановяването на платените суми на пътуващ без необосновано забавяне в случаи, когато туристическите услуги или част от туристически пакет или свързани туристически услуги не са били предоставени в резултат на неплатежоспособност или несъстоятелност на търговеца и туроператора. Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма определя Министерството на туризма за централно звено за контакт за улесняване на административното сътрудничество и надзора на туроператорите и туристическите агенти, които работят в различни държави членки на ЕС.

Промените влизат в сила от 1 юли 2018 г. Ако е необходимо Министерство на туризма ще започне разяснителна кампания за промените сред туристическия бранш след обнародването на документа в Държавен вестник.

Източик: факти.бг

<-- 4539333 -->