News

Know about market updates

Качество на водата по плажовете в България

плажове в България

65% от проверените общо 94 места за къпане, плажове в България са били с отлично качество на водата през 2016 г., което означава, че там почти не е имало вредни за човешкото здраве и околната среда замърсители, сочи доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и Европейската комисия (ЕК).

С лошо качество на водата е бил само един обект от проверените – Офицерският плаж във Варна. Останалите места попадат в категориите с „добро“ или „задоволително“ качество на водата.

По отлично качество на водите за къпане България е сред последните в страните от ЕС.

Най-голям брой места за къпане с „лошо“ качество на водата са констатирани в Италия (100 места, или 1,8 %), Франция (82 места, или 2,4 %) и Испания (39 места, или 1,8 %).

В законодателството се уточнява дали качеството на водите за къпане може да се класифицира като „отлично“ , „добро“, „задоволително“ или „лошо“ в зависимост от констатираното количество фекални бактерии. Когато качеството на водата се класифицира като „лошо“, страните членки трябва да вземат определени мерки, като забрана за къпане или поставяне на съобщения, в които се препоръчва на хората да не се къпят, предоставяне на информация на обществеността и подходящи корективни мерки.

Карта с плажовете в България.

качество на водата

Източник: investor.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

<-- 4539333 -->